Havarijní a povodňové plány

Havarijní a povodňové plány jsou velmi důležitým nástrojem pro ochranu životů obyvatel, majetku, zdraví a životního prostředí. Oblastí havarijních a povodňových plánů se zabýváme již řadu let. Mezi jejich hlavní přínosy patří nejen naplnění legislativních požadavků, ale i dostatek podkladů pro správné zajištění majetku, osob i životního prostředí.

Havarijní plány

Zpracujeme pro vás havarijní plán na základě platné legislativy (dle platného vodního zákona 254/2001 Sb.), a to na míru vašim požadavkům. Havarijní plány zpracováváme pro firmy, průmyslové podniky, stavby, obce i města. Součástí našich služeb je také nutná pravidelná zákonná aktualizace havarijního plánu. Součástí každého havarijního plánu je také zajištění souhlasů a schválení vodoprávním úřadem.

Povodňové plány

Vyhotovíme pro vás také povodňový plán, digitální povodňový plán či povodňový plán vlastníka nemovitosti (PPVN) na základě vašich individuálních potřeb a požadavků. Součástí zpracování povodňových plánů je také zajištění souhlasů, nutných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů. Námi zpracované povodňové plány každoročně aktualizujeme a poskytujeme pravidelná školení členům povodňové komise.

Pro více informací nás prosím kontaktujte.


Potřebujete vytvořit či aktualizovat havarijní nebo povodňový plán ?

 

Získat nezávaznou nabídku