Havarijní a povodňové plány

Havarijní a povodňové plány jsou velmi důležitým nástrojem pro ochranu životů obyvatel, majetku, zdraví a životního prostředí. Oblastí havarijních a povodňových plánů se zabýváme již řadu let. Mezi jejich hlavní přínosy patří nejen naplnění legislativních požadavků, ale i dostatek podkladů pro správné zajištění majetku, osob i životního prostředí.

Havarijní plány

Zpracujeme pro vás havarijní plán na základě platné legislativy (dle platného vodního zákona 254/2001 Sb.), a to na míru vašim požadavkům. Havarijní plány zpracováváme pro firmy, průmyslové podniky, stavby, obce i města. Součástí našich služeb je také nutná pravidelná zákonná aktualizace havarijního plánu. Součástí každého havarijního plánu je také zajištění souhlasů a schválení vodoprávním úřadem.

Povodňové plány

Vyhotovíme pro vás také povodňový plán, digitální povodňový plán či povodňový plán vlastníka nemovitosti (PPVN) na základě vašich individuálních potřeb a požadavků. Součástí zpracování povodňových plánů je také zajištění souhlasů, nutných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů. Námi zpracované povodňové plány každoročně aktualizujeme a poskytujeme pravidelná školení členům povodňové komise.

Pro více informací nás prosím kontaktujte.

Novinka

Ministerstvo průmyslu a obchodu uvolnilo 2 miliardy korun na instalace nových fotovoltaických systémů za účelem výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren pro vlastní spotřebu. V rámci tohoto programu můžete instalovat kompletní fotovoltaický systém či fotovoltaický systém včetně akumulace energie.

Podpora činí až 80 % pro podniky do 49 zaměstnanců, 70 % pro podniky do 249 zaměstnanců a 60 % pro větší firmy.

Pokud máte zájem o více informací, nezávaznou kalkulaci fotovoltaického systému pro Váš podnik na míru nebo určení výše úspory energie, neváhejte se na nás obrátit.

 


Potřebujete vytvořit či aktualizovat havarijní nebo povodňový plán ?

 

Získat nezávaznou nabídku