Kdo má povinnost mít zpracovaný povodňový plán?

Povinnost mít aktuální povodňový plán mají:

  1. obce, v jejichž územních obvodech může dojít k povodni,
  2. vlastníci staveb, které jsou ohrožené povodněmi, nacházejí se v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

 

Více otázek a odpovědí o povodňových plánech

Potřebujete vytvořit či aktualizovat havarijní nebo povodňový plán co nejdříve?

 

Získat nezávaznou nabídku