Kdo schvaluje havarijní plán?

Zpracovaný havarijní plán je podstoupen k vyjádření správci povodí a následně místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, který povede vodoprávní řízení. Po jeho schválení je nezbytně nutné prokazatelné seznámení zaměstnanců podniku se schváleným havarijním plánem.

Potřebujete vytvořit či aktualizovat havarijní nebo povodňový plán ?

 

Získat nezávaznou nabídku