Kdo schvaluje povodňový plán?

Zpracovaný povodňový plán je podstoupen k vyjádření správci povodí a vodního toku a následně místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, který schválí soulad povodňového plánu s nadřazeným povodňovým plánem.

Potřebujete vytvořit či aktualizovat havarijní nebo povodňový plán ?

 

Získat nezávaznou nabídku