Nemám povodňový plán – hrozí mi pokuta?

Porušením povinnosti vypracovat povodňový plán se vlastník pozemku nebo stavby, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně dopouští, v případě občana přestupku dle ust.§121 odst.2 písm. a) vodního zákona, v případě podnikatele správního deliktu dle ust.§125f odst.2 písm.a) vodního zákona, za které hrozí pokuta do výše 100 000 Kč. Přestupkové a sankční řízení vede příslušný vodoprávní úřad.

 

Více otázek a odpovědí o povodňových plánech

Potřebujete vytvořit či aktualizovat havarijní nebo povodňový plán co nejdříve?

 

Získat nezávaznou nabídku