Zpracování Havarijních a povodňových plánů

Oblastí krizového řízení, povodňových a havarijních plánů se společnost ENVIPARTNER, s.r.o. zabývá již přes deset let a její certifikované výstupy splňují veškeré legislativní náležitosti i potřebnou přehlednost a užitečnost koncovým uživatelům. Havarijní a povodňové plány jsou jedním ze základních nástrojů pro ochranu životů obyvatel, majetku, zdraví a životního prostředí.

Havarijní plány

Zpracujeme pro vás havarijní plán na základě platné legislativy (dle platného vodního zákona 254/2001 Sb.), a to na míru vašim požadavkům. Havarijní plány zpracováváme pro firmy, průmyslové podniky, stavby, obce i města. Součástí našich služeb je také nutná pravidelná zákonná aktualizace havarijního plánu. Součástí každého havarijního plánu je také zajištění souhlasů a schválení vodoprávním úřadem.

Povodňové plány

Vyhotovíme pro vás také povodňový plán, digitální povodňový plán či povodňový plán vlastníka nemovitosti (PPVN) na základě vašich individuálních potřeb a požadavků. Součástí zpracování povodňových plánů je také zajištění souhlasů, nutných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů. Námi zpracované povodňové plány každoročně aktualizujeme a poskytujeme pravidelná školení členům povodňové komise.

Za jak dlouho vše zpracujeme

Doba zpracování havarijního či povodňového plánu menšího objektu společně s kvalitními podklady je cca 1 týden. Oproti tomu doba zpracování havarijního a povodňového plánu většího průmyslového areálu nebo povodňového plánu obce či města se pohybuje v rozmezí 1 - 3 měsíců.

Ceník

Cena za zpracování havarijních a povodňových plánů je závislá na dvou faktorech. Prvním faktorem je velikost objektu, pro který se daný dokument zpracovává a tím druhým kvalita dodaných podkladů od objednatele. Orientační cena havarijního plánu nebo povodňového plánu menšího objektu se pohybuje v rozmezí 10.000 Kč – 18.000 Kč bez DPH. Cena havarijního a povodňového plánu většího průmyslového areálu nebo povodňového plánu obce či města se pohybuje v rozmezí 20.000 – 100.000 Kč bez DPH.

 


Potřebujete vytvořit či aktualizovat havarijní nebo povodňový plán co nejdříve?

 

Získat nezávaznou nabídku