Co je digitální povodňový plán?

Zákazníkům se specifickými požadavky a nároky nabízíme zpracování interaktivní digitální podoby povodňového plánu. Digitální povodňový plán umožňuje oproti klasickému publikování (tištěná verze nebo elektronická verze) mnohem větší míru provázanosti obsahu pomocí odkazů – jak mezi jednotlivými částmi textu, tak mezi grafickou částí (mapovými pohledy). Mapové podklady mohou zobrazit konkrétní navolený obsah jednotlivých prvků a tím vhodně pomoci při rychlém vyhledávání informací. Odkazem lze z databází mapového serveru zobrazit i potřebné informace (např. tabulky, evakuační trasy, katastrální mapy, atd.).

Možnou podobu digitálních povodňových plánů můžete shlédnout prostřednictvím Elektronického digitálního povodňového portálu - www.edpp.cz.

 

Více otázek a odpovědí o povodňových plánech

Potřebujete vytvořit či aktualizovat havarijní nebo povodňový plán co nejdříve?

 

Získat nezávaznou nabídku