Jak dlouho trvá zpracování havarijního plánu?

Doba zpracování havarijního plánu je přímo odvislá od 2 základních faktorů. Prvním faktorem je velikost objektu, pro který se daný havarijní plán zpracovává a tím druhým kvalita dodaných podkladů od objednatele.

Lze tedy říci, že havarijní plán menšího objektu společně s kvalitními podklady lze zpracovat cca do týdne. Oproti tomu doba zpracování havarijního plánu většího průmyslového areálu bez dodaných podkladů a zákresů se může natáhnout i na 1 měsíc.

Zpracovaný havarijní plán je následně podstoupen k vyjádření správci povodí a následně místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, který povede vodoprávní řízení. Na tato vyjádření mají příslušné subjekty zákonnou 30 denní lhůtu.

 

Více otázek a odpovědí o havarijních plánech

Potřebujete vytvořit či aktualizovat havarijní nebo povodňový plán co nejdříve?

 

Získat nezávaznou nabídku