Jak dlouho trvá zpracování povodňového plánu?

Klíčovým faktorem, který rozhoduje o délce zpracování povodňového plánu je fakt, zda se jedná o povodňový plán objektu nebo územního samosprávního celku.

Dalším faktorem, který ovlivňuje dobu zpracování povodňového plánu je kvalita dodaných podkladů od objednatele.

Povodňový plán menšího objektu společně s kvalitními podklady lze zpracovat cca do týdne. Oproti tomu doba zpracování povodňového plánu obce či města se pohybuje v rozmezí 1 - 3 měsíců.

Zpracovaný povodňový plán je následně podstoupen k vyjádření správci povodí a následně místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, který schválí soulad povodňového plánu s nadřazeným povodňovým plánem. Na tato vyjádření mají příslušné subjekty zákonnou 30 denní lhůtu.

 

Více otázek a odpovědí o povodňových plánech

Potřebujete vytvořit či aktualizovat havarijní nebo povodňový plán co nejdříve?

 

Získat nezávaznou nabídku