Kde najít rozsah záplavového území?

Rozsahy oficiálně stanovených záplavových území jsou veřejně dostupné v digitálním povodňovém plánu ČR v Grafické části – Záplavová území.

Potřebujete vytvořit či aktualizovat havarijní nebo povodňový plán co nejdříve?

 

Získat nezávaznou nabídku