Které látky používané v zemědělství patří mezi závadné?

Mezi nejčastěji používané látky v zemědělství paří mezi závadné:

  • minerální oleje a ropné látky (nafta, benzín),
  • přípravky na ochranu rostlin (pesticidy, herbicidy),
  • minerální dusíkatá a fosforečná hnojiva (jak jednosložková, tak i vícesložková),
  • organická a organominerální hnojiva a jejich výluhy (digestáty z bioplynových stanic, komposty a jejich výluhy z kompostáren),
  • statková hnojiva (hnůj, kejda, močůvka, silážní šťávy).

 

Více otázek a odpovědí o havarijních plánech

Potřebujete vytvořit či aktualizovat havarijní nebo povodňový plán co nejdříve?

 

Získat nezávaznou nabídku