Jak vysoká hrozí pokuta při absenci povodňového plánu?

Porušením povinnosti vypracovat povodňový plán se vlastník pozemku nebo stavby, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně dopouští, v případě občana přestupku dle ust.§121 odst.2 písm. a) vodního zákona.  Podnikateli hrozí se dopouští činu správního deliktu dle ust.§125f odst.2 písm.a) vodního zákona, za které hrozí pokuta do výše 100 000 Kč. Přestupkové a sankční řízení vede příslušný vodoprávní úřad.

 

Více otázek a odpovědí o povodňových plánech

Potřebujete vytvořit či aktualizovat havarijní nebo povodňový plán co nejdříve?

 

Získat nezávaznou nabídku